For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.05.2009 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 05.06.2009 Examinarea preliminară şi a condiţiilor pentru acordarea BISD 31.10.2009 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.04.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.05.2010 Eliberarea brevetului (Z) 31.12.2014 Publicarea hot. de decădere, cu dreptul de restabilire 31.03.2015 Publicarea hot. de revalidare

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului92
(21)Numarul depozituluis 2009 0086
(22)Data depozitului2009.05.15
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUSU Ştefan, MD; ERHAN Dumitru, MD; MASCENCO Natalia, MD; FLOREA Vasile, MD; LUNCAŞU Mihail, MD; ZAMORNEA Maria, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de tratament al ectoparazitozei la găini
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61D 7/00 (2006.01); A61K 36/282 (2006.01); A61P 33/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.10.31
(47)Data eliberării brevetului2010.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 Brevete expirate; Data expirarii2015.12.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.05.15
 Data decăderii din drepturi2015.05.15
 Revalidarea la etapa eliberarii2015.03.31
 Data revalidării brevetului2015.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202009%200086