For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 26.03.2013 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 31.05.2013 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 31.12.2013 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.06.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2014 Eliberarea brevetului (Z) 26.03.2019 Publicarea expirarii brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului712
(21)Numarul depozituluis 2013 0058
(22)Data depozitului2013.03.26
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTROFIM Viorel, MD; LUPAN Oleg, MD; CREŢU Vasilii, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a nanostructurilor de Mo O 3
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B82Y 40/00 (2011.01); C01G 39/00 (2011.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.12.31
(47)Data eliberării brevetului2014.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina jr.
 Brevete expirate; Data expirarii2019.08.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2019.03.26
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202013%200058