For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 29.11.2017 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 18.12.2017 Examinarea preliminara 06.02.2018 Constituirea depozitului national reglementar 07.02.2018 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.08.2018 Publicarea hot. de acordare (Y) 28.02.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2019 Eliberarea brevetului (Z) 29.11.2022 Valabil pana la 09.06.2023 29.11.2023 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1276
(21)Numarul depozituluis 2017 0123
(22)Data depozitului2017.11.29
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞUBINA Victoria, MD; VOLOŞCIUC Leonid, MD; BURŢEVA Svetlana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR, MD;
(54)Titlul inventiei Mediu nutritiv pentru păstrarea tulpinii de bacterii Bacillus subtilis CNMN-BB-09
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/20 (2006.01); C12R 1/125 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.08.31
(47)Data eliberării brevetului2019.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.11.29
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202017%200123