For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 29.11.2017 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 18.12.2017 Examinarea preliminara 06.02.2018 Constituirea depozitului national reglementar 07.02.2018 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.08.2018 Publicarea hot. de acordare (Y) 28.02.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2019 Eliberarea brevetului (Z) 29.11.2022 Valabil pana la 31.08.2023 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1276
(21)Numarul depozituluis 2017 0123
(22)Data depozitului2017.11.29
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞUBINA Victoria, MD; VOLOŞCIUC Leonid, MD; BURŢEVA Svetlana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR, MD;
(54)Titlul inventieiMediu nutritiv pentru păstrarea tulpinii de bacterii Bacillus subtilis CNMN-BB-09  
(13)Codul documentului
Z, BOPI 04/2019
Y, BOPI 08/2018
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/20 (2006.01); C12R 1/125 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.08.31
(47)Data eliberării brevetului2019.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.11.29
 Data decăderii din drepturi2022.11.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/s 2017 0123