For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 28.12.2017 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 15.01.2018 Examinarea preliminara 12.02.2018 Constituirea depozitului national reglementar 12.02.2018 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.08.2018 Publicarea hot. de acordare (Y) 28.02.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2019 Eliberarea brevetului (Z) 10.06.2023 28.12.2023 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1277
(21)Numarul depozituluis 2017 0144
(22)Data depozitului2017.12.28
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSÎRBU Tamara, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD;
(54)Titlul inventiei Mediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii de fungi Penicillium piceum CNMN-FD-21
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01); C12N 1/16 (2006.01); C12R 1/80 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.08.31
(47)Data eliberării brevetului2019.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.12.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202017%200144