For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 28.12.2017 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 15.01.2018 Examinarea preliminara 12.02.2018 Constituirea depozitului national reglementar 12.02.2018 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.08.2018 Publicarea hot. de acordare (Y) 28.02.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2019 Eliberarea brevetului (Z) 28.12.2023 Publicarea expirarii brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1277
(21)Numarul depozituluis 2017 0144
(22)Data depozitului2017.12.28
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSÎRBU Tamara, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiMediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii de fungi Penicillium piceum CNMN-FD-21
(13)Codul documentului
Z, BOPI 03/2019
Y, BOPI 08/2018
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01); C12N 1/16 (2006.01); C12R 1/80 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.08.31
(47)Data eliberării brevetului2019.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 Brevete expirate; Data expirarii2024.03.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.12.28
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:13229, 2023.10.17
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD str. Academiei nr. 1, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 168, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/s 2017 0144