For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 25.02.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 28.03.2019 Examinarea preliminara 23.08.2019 Constituirea depozitului national reglementar 03.09.2019 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.08.2020 Publicarea hot. de acordare (Y) 28.02.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2021 Eliberarea brevetului (Z) 25.02.2024 Valabil pana la 22.04.2024 25.02.2025 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1454
(21)Numarul depozituluis 2019 0024
(22)Data depozitului2019.02.25
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiERMURATSCHII Vladimir, MD; BURCIU Vitalie, MD; ANISIMOV Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiAcumulator hibrid al căldurii solare
(13)Codul documentului
Z, BOPI 03/2021
Y, BOPI 08/2020
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F24S 21/00 (2018.01); F24H 7/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.08.31
(47)Data eliberării brevetului2021.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina jr.
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.02.25
 Modificarea inventatorului
Nr. şi data deciziei:7591, 2019.07.04
Datele iniţiale:ERMURAŢCII Vladimir, MD; BURCIU Vitalie, MD; ANISIMOV Vladimir, MD
Datele finale:ERMURATSCHII Vladimir, MD; BURCIU Vitalie, MD; ANISIMOV Vladimir, MD
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:13332, 2023.10.19
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE ENERGETICĂ, MD str. Academiei nr. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 168, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202019%200024