For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 26.06.1997 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.12.1998 Publicarea cererii (A) 22.04.1999 Examinarea preliminară şi de fond 31.03.2001 Publicarea hot. de acordare (B2) 30.09.2001 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.11.2001 Eliberarea brevetului (C2) 26.06.2007 Valabil până la 31.08.2008 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1634
(21)Numarul depozitului97-0171
(22)Data depozitului1997.06.26
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 01.08.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiHĂBĂŞESCU Ion, MD; GUSAROV Ghenadie, MD; ŞUMILA Alexandru, MD; OLEXIUC Anatolie, MD; CEREMPEI Valerian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI CONSTRUCŢII TEHNOLOGICE PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA COMPLEXULUI AGROINDUSTRIAL AL ASOCIAŢIEI DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE "MECAGRO", MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu şi instalaţie de prelucrare a boabelor de hrişcă în crupe
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B02B 1/00 (2006.01); B02B 1/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii1998.12.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.03.31
(47)Data eliberării brevetului2001.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondTALPĂ Serghei
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.06.26
 Data decăderii din drepturi2007.06.26
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/97-0171