For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 08.12.1998 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 09.08.1999 Examinarea preliminară şi de fond 30.04.2000 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.10.2000 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 08.12.2000 Valabil până la 31.05.2001 Eliberarea brevetului (G2) 30.12.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1440
(21)Numarul depozitului98-0244
(22)Data depozitului1998.12.08
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 08.12.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiJACOTĂ Anatolie, MD; CHINTEA Pavel, MD; ŞVEŢ Stepan, MD; BULGARU Valentina, MD; ENACHI Rodica, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de tratare a seminţelor de sfeclă de zahăr înainte de semănat
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01C 1/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.04.30
(47)Data eliberării brevetului2001.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.12.08
 Data decăderii din drepturi2000.12.08
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.05.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/98-0244