For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 20.01.2000 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 31.01.2000 Examinarea preliminara 26.05.2000 Examinarea de fond 30.11.2001 Publicarea cererii (A) 31.01.2002 Publicarea hot. de acordare (B2) 31.07.2002 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2002 Eliberarea brevetului (C2) 20.01.2007 Valabil pana la 31.03.2008 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1832
(21)Numarul depozituluia 2000 0015
(22)Data depozitului2000.01.20
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 22.06.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiHĂBĂŞESCU Ion, MD; KOHANOVSKI Gheorghi, MD; OLEXIUC Anatolie, MD; LUCAŞ Anatolie, MD; SPETEŢCHI Vlad, MD; GAINA Anton, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD;
(54)Titlul inventieiMoară pentru măcinatul şi tocatul furajelor
(13)Codul documentului
C2, BOPI 08/2002
B2, BOPI 01/2002
A, BOPI 11/2001
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B02C 18/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2001.11.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.01.31
(47)Data eliberării brevetului2002.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondTALPĂ Serghei
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.01.20
 Data decăderii din drepturi2007.01.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2000 0015