For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.02.2001 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 31.05.2001 Examinarea preliminara si de fond 30.09.2002 Publicarea cererii (A) 31.10.2002 Publicarea hot. de acordare (B2) 30.04.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2003 Eliberarea brevetului (C2) 22.02.2008 Valabil pana la 30.09.2009 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2019
(21)Numarul depozituluia 2001 0043
(22)Data depozitului2001.02.22
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 07.05.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiVLAD Pavel, MD; ARÎCU Aculina, MD; BARCARI Elena, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a 8a-acetoxi-14,15-bisnorlabdan-13-onei din diacetat de sclareol
(13)Codul documentului
C2, BOPI 05/2003
B2, BOPI 10/2002
A, BOPI 09/2002
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07C 45/40 (2006.01); C07C 49/115 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2002.09.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.10.31
(47)Data eliberării brevetului2003.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.02.22
 Data decăderii din drepturi2008.02.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2001 0043