For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.05.2001 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 26.12.2001 Examinarea preliminara si de fond 31.10.2002 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.04.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2003 Eliberarea brevetului (G2) 22.05.2006 Valabil pana la 30.09.2007 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2020
(21)Numarul depozituluia 2001 0157
(22)Data depozitului2001.05.22
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 22.05.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ "OENOLAB" SRL, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPRIDA Andrei, MD; PRIDA Ivan, MD; IALOVAIA Antonina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ "OENOLAB" SRL, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de fabricare a vinurilor spumante
(13)Codul documentului
G2, BOPI 05/2003
F1, BOPI 10/2002
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 1/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.10.31
(47)Data eliberării brevetului2003.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.05.22
 Data decăderii din drepturi2006.05.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2001 0157