For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 13.06.2001 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 08.10.2001 Examinarea preliminara si de fond 31.12.2002 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.06.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2004 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2059
(21)Numarul depozituluia 2001 0180
(22)Data depozitului2001.06.13
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 13.06.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiSEMENCIUC Alexandru, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSEMENCIUC Alexandru, MD; SAFRONOV Ion, MD; SERBIAN Roman, MD; TCACENCO Andrei, MD; TERZI Serghei, MD; PASINCOVSCHI Emil, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiSEMENCIUC Alexandru, MD;
(54)Titlul inventiei Redresor
(13)Codul documentuluiB1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H02M 7/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 Decaderi din drepturi pana la eliberare2004.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2001 0180