For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 23.07.2001 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 10.10.2001 Examinarea preliminara si de fond 30.06.2002 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.12.2002 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2003 Eliberarea brevetului (C2) 23.07.2006 Valabil pana la 31.12.2007 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1944
(21)Numarul depozituluia 2001 0229
(22)Data depozitului2001.07.23
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 27.07.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPARASCA Petru, MD; RUSU Emil, MD; SCORBANOV Elena, MD; DUBOSARU Nina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de dezactivare a sedimentelor ce conţin albastru de Prusia
(13)Codul documentului
C2, BOPI 02/2003
B1, BOPI 06/2002
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B09B 3/00 (2006.01); C09C 1/26 (2006.01); C12F 3/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.06.30
(47)Data eliberării brevetului2003.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.07.23
 Data decăderii din drepturi2006.07.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2001 0229