For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 14.11.2001 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 28.11.2001 Examinarea preliminara 11.08.2003 Examinarea de fond 31.01.2004 Publicarea hot. de acordare (B2) 31.07.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2004 Eliberarea brevetului (C2) 14.11.2006 Valabil pana la 31.01.2008 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2365
(21)Numarul depozituluia 2001 0367
(22)Data depozitului2001.11.14
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 14.11.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD; ODAINÂI Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiMotor reductor  (variante)
(13)Codul documentului
C2, BOPI 12/2004
B2, BOPI 01/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F16H 1/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.01.31
(47)Data eliberării brevetului2004.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.11.14
 Data decăderii din drepturi2006.11.14
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2001 0367