For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 14.11.2001 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 28.11.2001 Examinarea preliminara 30.06.2004 Publicarea cererii (A) 17.11.2004 Examinarea de fond 28.02.2005 Publicarea hot. de acordare (B2) 31.08.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2005 Eliberarea brevetului (C2) 14.11.2006 Valabil pana la 31.01.2008 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2711
(21)Numarul depozituluia 2001 0368
(22)Data depozitului2001.11.14
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 14.11.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD; VACULENCO Maxim, MD; BODNARIUC Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiTransmisie precesionala (variante)
(13)Codul documentului
C2, BOPI 01/2006
B2, BOPI 02/2005
A, BOPI 06/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F16H 1/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2004.06.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.02.28
(47)Data eliberării brevetului2006.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.11.14
 Data decăderii din drepturi2006.11.14
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2001 0368