For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 26.11.2001 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 07.12.2001 Examinarea preliminara 13.02.2002 Examinarea de fond 31.01.2003 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.06.2003 Eliberarea brevetului (G2) 31.07.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 26.11.2006 Valabil pana la 31.01.2008 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2061
(21)Numarul depozituluia 2001 0387
(22)Data depozitului2001.11.26
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 26.11.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTODERAŞ Ion, MD; RUDIC Valeriu, MD; DERJANSCHII Valeriu, MD; ROMAN Roman, MD; GUDUMAC Valentin, MD; CHIRIAC Tatiana, MD; BOGDAN Valeriu, MD; SICORA Diana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de stimulare a creşterii familiilor de albine şi sporirea productivităţii lor
(13)Codul documentului
G2, BOPI 07/2003
F1, BOPI 01/2003
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01K 53/00 (2006.01); A23K 1/18 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.01.31
(47)Data eliberării brevetului2003.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina, ŞURGALSCHI Ecaterina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.11.26
 Data decăderii din drepturi2006.11.26
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2001 0387