For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 14.12.2001 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 19.02.2002 Examinarea preliminara 29.03.2002 Examinarea de fond 31.08.2003 Publicarea hot. de acordare (B1) 29.02.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 29.02.2004 Eliberarea brevetului (C2) 14.12.2004 Valabil pana la 31.07.2006 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2248
(21)Numarul depozituluia 2001 0410
(22)Data depozitului2001.12.14
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 14.12.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiNASTAS Vitalie, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiNASTAS Vitalie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiNASTAS Vitalie, MD;
(54)Titlul inventieiDispozitiv pentru măsurarea componentelor impedanţei
(13)Codul documentului
C2, BOPI 03/2004
B1, BOPI 08/2003
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01R 27/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.08.31
(47)Data eliberării brevetului2004.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondNASTAS Xenia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2004.12.14
 Data decăderii din drepturi2004.12.14
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2005.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2006.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2001 0410