For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 20.12.2001 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 11.01.2002 Examinarea preliminara 27.05.2002 Examinarea de fond 31.08.2002 Publicarea hot. de acordare (B1) 28.02.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2003 Eliberarea brevetului (C2) 20.12.2007 Valabil pana la 30.06.2009 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1980
(21)Numarul depozituluia 2001 0421
(22)Data depozitului2001.12.20
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 20.12.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL OCROTIRII SĂNĂTĂŢII MAMEI ŞI COPILULUI AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiEŢCO Ludmila, MD; ZARBAILOV Natalia, MD; ALEKSEEVA Natalia, UA; BURLAC Ala, MD; GAŢCAN Ştefan, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL OCROTIRII SĂNĂTĂŢII MAMEI ŞI COPILULUI AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de restabilire a microbiocenozei vaginului la lăuze
(13)Codul documentului
C2, BOPI 03/2003
B1, BOPI 08/2002
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 35/66 (2006.01); A61K 35/74 (2006.01); A61N 5/073 (2006.01); A61P 15/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.08.31
(47)Data eliberării brevetului2003.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.12.20
 Data decăderii din drepturi2007.12.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2001 0421