For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 27.12.2001 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 21.01.2002 Examinarea preliminara 25.06.2002 Examinarea de fond 31.05.2003 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.11.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2003 Eliberarea brevetului (G2) 27.12.2006 Valabil pana la 31.03.2008 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2171
(21)Numarul depozituluia 2002 0031
(22)Data depozitului2001.12.27
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 27.12.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDVORNIN Ala, MD; RUDIC Valeriu, MD; DVORNINA Elena, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a biomasei ciupercii Lentinus edodes (Berk.) Sing
(13)Codul documentului
G2, BOPI 12/2003
F1, BOPI 05/2003
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.05.31
(47)Data eliberării brevetului2003.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.12.27
 Data decăderii din drepturi2006.12.27
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2002 0031