For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 04.04.2002 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 17.04.2002 Examinarea preliminara 29.02.2004 Publicarea cererii (A) 30.11.2004 Publicarea hot. de acordare (B2) 12.01.2005 Examinarea de fond 31.05.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2005 Eliberarea brevetului (C2) 04.04.2010 Valabil pana la 31.10.2011 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2592
(21)Numarul depozituluia 2002 0112
(22)Data depozitului2002.04.04
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 04.04.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiMECAGRO, ÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiHĂBĂŞESCU Ion, MD; KOHANOVSKI Gheorghi, MD; GAINA Anton, MD; ŞEREMET Alexandru, MD; OLEXIUC Anatolie, MD; LUCAŞ Anatolie, MD; COŞLEŢ Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA DE STAT-INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD;
(54)Titlul inventieiDispozitiv  de măcinare a  produselor agricole
(13)Codul documentului
C2, BOPI 08/2005
B2, BOPI 11/2004
A, BOPI 02/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01F 29/00 (2006.01); A01F 29/02 (2006.01); B02C 18/06 (2006.01); B02C 18/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2004.02.29
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.11.30
(47)Data eliberării brevetului2005.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.04.04
 Data decăderii din drepturi2010.04.04
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.10.31
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:4147, 2007.04.25
Datele iniţiale:MECAGRO, ÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII, MD
Datele finale:ÎNTREPRINDEREA DE STAT-INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2002 0112