For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 17.06.2002 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 10.07.2002 Examinarea preliminară 11.08.2003 Examinarea de fond 31.10.2004 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.04.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.05.2005 Eliberarea brevetului (C2) 17.06.2016 Valabil până la 31.01.2018 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2573
(21)Numarul depozituluia 2002 0163
(22)Data depozitului2002.06.17
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 17.06.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiMECAGRO, ÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiHĂBĂŞESCU Ion, MD; SCHIBIŢCHI Victor, MD; OLEXIUC Anatolie, MD; LUNGU Galina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA DE STAT-INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD;
(54)Titlul inventiei Maşină de stropit cu ventilator
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01M 7/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.10.31
(47)Data eliberării brevetului2005.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.06.17
 Data decăderii din drepturi2016.06.17
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2017.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2018.01.31
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:4145, 2007.04.25
Datele iniţiale:MECAGRO, ÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII, MD
Datele finale:ÎNTREPRINDEREA DE STAT-INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2002 0163