For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 18.06.2002 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 10.07.2002 Examinarea preliminară 15.05.2003 Examinarea de fond 31.12.2003 Publicarea cererii (A) 30.06.2004 Publicarea hot. de acordare (F2) 31.12.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.12.2004 Eliberarea brevetului (G2) 18.06.2007 Valabil până la 31.08.2008 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 11.04.2021 18.06.2022 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2469
(21)Numarul depozituluia 2002 0164
(22)Data depozitului2002.06.18
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 18.06.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiAZZOUZ Abdelkrim, RO; SAJIN Tudor, MD; CRĂCIUN Alexandru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a agentului de coagulare catalitică a laptelui (variante), agent de coagulare catalitică a laptelui (variante) şi procedeu de coagulare catalitică a laptelui
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23C 9/00 (2006.01); A23J 1/20 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2003.12.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.06.30
(47)Data eliberării brevetului2005.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.06.18
 Data decăderii din drepturi2007.06.18
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2002 0164