For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 08.07.2002 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 14.01.2003 Examinarea preliminara si de fond 31.03.2003 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.09.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2003 Eliberarea brevetului (G2) 08.07.2020 Valabil pana la 31.01.2022 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2118
(21)Numarul depozituluia 2002 0173
(22)Data depozitului2002.07.08
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 08.07.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiNUFĂRUL ALB, SANATORIU, STAŢIUNE BALNEARĂ CAHUL, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSCUTELINIC Vasile, MD; BUZU Vladimir, MD; BUZU Alexandra, MD; GÎSCĂ Gheorghe, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiNUFĂRUL ALB, SANATORIU, STAŢIUNE BALNEARĂ CAHUL, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă balneologică de tratament al maladiilor dermatologice
(13)Codul documentului
G2, BOPI 10/2003
F1, BOPI 03/2003
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61H 35/00 (2006.01); A61P 17/00 (2006.01); A61P 17/02 (2006.01); A61P 17/04 (2006.01); A61P 17/06 (2006.01); A61P 17/08 (2006.01); A61P 17/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.03.31
(47)Data eliberării brevetului2003.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2020.07.08
 Data decăderii din drepturi2020.07.08
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2021.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2022.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2002 0173