For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 31.07.2002 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 16.09.2002 Examinarea preliminara 26.12.2002 Examinarea de fond 31.10.2003 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.04.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2004 Eliberarea brevetului (G2) 31.07.2007 Valabil pana la 30.09.2008 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2274
(21)Numarul depozituluia 2002 0197
(22)Data depozitului2002.07.31
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 31.07.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU POMICULTURĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRAPCEA Mihai, MD; BOGDAN Ion, MD; DONICĂ Maria, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU POMICULTURĂ, ÎNTREPRINDERE DE STAT, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de formare a butucului  de viţă de vie
(13)Codul documentului
G2, BOPI 05/2004
F1, BOPI 10/2003
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01G 17/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.10.31
(47)Data eliberării brevetului2004.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.07.31
 Data decăderii din drepturi2007.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.02.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2002 0197