For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 30.08.2002 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 24.09.2002 Examinarea preliminara 03.12.2003 Examinarea de fond 29.02.2004 Publicarea cererii (A) 31.08.2004 Publicarea hot. de acordare (F2) 28.02.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2005 Eliberarea brevetului (G2) 30.08.2007 Valabil pana la 31.10.2008 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2525
(21)Numarul depozituluia 2002 0214
(22)Data depozitului2002.08.30
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 19.02.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOV Victor, MD; UNGUREANU Dumitru, MD; COVALIOVA Olga, MD; MALINA Josef, US; SUMAN Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiBioreactor anaerob pentru epurarea apelor reziduale
(13)Codul documentului
G2, BOPI 04/2005
F2, BOPI 08/2004
A, BOPI 02/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 3/28 (2006.01); C02F 11/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2004.02.29
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.08.31
(47)Data eliberării brevetului2005.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.08.30
 Data decăderii din drepturi2007.08.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2002 0214