For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.12.2002 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 10.01.2003 Examinarea preliminară 13.08.2003 Examinarea de fond 31.10.2003 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.04.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.04.2004 Eliberarea brevetului (G2) 19.12.2007 Valabil până la 30.06.2009 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 01.11.2020 19.12.2022 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2282
(21)Numarul depozituluia 2002 0294
(22)Data depozitului2002.12.19
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 19.12.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTURTĂ Constantin, MD; MEREACRE Valeriu, MD; ŞOVA Sergiu, MD; PRODIUS Denis, MD; USATÎI Agafia, MD; RUDIC Valeriu, MD; TOPALA Lilia, MD; CHIRIŢA Elena, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Trimetanol-hexakis-µ-tricloracetato(O,O ˘)-µ3-oxo-difier(III)nichel(II), care manifest ă proprietăţi de stimulator al biosintezei carotenoidelor de tulpinile de drojdii din genul Rhodotorula
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07C 53/16 (2006.01); C07F 15/02 (2006.01); C07F 15/04 (2006.01); C12N 1/14 (2006.01); C12N 1/38 (2006.01); C12P 23/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.10.31
(47)Data eliberării brevetului2004.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.12.19
 Data decăderii din drepturi2007.12.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2002 0294