For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 27.01.2003 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 20.02.2003 Examinarea preliminara 27.04.2004 Examinarea de fond 31.08.2004 Publicarea hot. de acordare (F1) 28.02.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2005 Eliberarea brevetului (G2) 27.01.2012 Valabil pana la 31.07.2013 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2513
(21)Numarul depozituluia 2003 0024
(22)Data depozitului2003.01.27
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 04.02.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CARDIOLOGIE AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPOPOVICI Mihail, MD; SÎRBU Sergiu, MD; COBEŢ Valeriu, MD; IVANOV Victoria, MD; POPOVICI Ion, MD; CIOBANU Lucia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CARDIOLOGIE AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de diagnostic precoce al infarctului miocardic acut
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 5/145 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.08.31
(47)Data eliberării brevetului2005.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondIUSTIN Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.01.27
 Data decăderii din drepturi2012.01.27
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2003 0024