For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 31.01.2003 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 28.02.2003 Examinarea preliminara 22.09.2003 Examinarea de fond 31.12.2003 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.06.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2004 Eliberarea brevetului (G2) 31.01.2012 Valabil pana la 31.07.2013 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2322
(21)Numarul depozituluia 2003 0036
(22)Data depozitului2003.01.31
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 10.02.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CARDIOLOGIE AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPOPOVICI Mihail, MD; SOFRONI Dumitru, MD; TODIRAŞ Mihail, MD; COBEŢ Valeriu, MD; GUŢU Lilian, MD; IVANOV Victoria, MD; CIOBANU Nicolae, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CARDIOLOGIE AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de micşorare a hipertensiunii arteriale, induse de supraactivitatea sistemului renin-angitensin-aldosteron
(13)Codul documentului
G2, BOPI 08/2004
F1, BOPI 12/2003
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/045 (2006.01); A61K 31/095 (2006.01); A61K 31/195 (2006.01); A61K 35/42 (2006.01); A61K 38/55 (2006.01); A61K 38/57 (2006.01); A61P 9/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.12.31
(47)Data eliberării brevetului2004.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondIUSTIN Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.01.31
 Data decăderii din drepturi2012.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2003 0036