For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 03.02.2003 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 27.02.2003 Examinarea preliminara 02.07.2003 Examinarea de fond 30.09.2003 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.03.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2004 Eliberarea brevetului (C2) 03.02.2007 Valabil pana la 30.04.2008 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2253
(21)Numarul depozituluia 2003 0041
(22)Data depozitului2003.02.03
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 03.02.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţării"TUTUN-CTC" S.A., MD; INSTITUTUL DE CHIMIE, MD; "FITOSIN" S.R.L., MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPORCESCU Petru, MD; POSTOVOI Alexandru, MD; GRAMA Ion, MD; LEONOV Anatoli, MD; IORGA Tamara, MD; UNGUR Nicon, MD; COLŢA Mihai, MD; VLAD Pavel, MD; KULCIŢKI Veaceslav, MD; BARBA Alic, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţării"TUTUN-CTC" S.A., MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD; "FITOSIN" S.R.L., MD;
(54)Titlul inventieiProdus aromatizant pentru tutun de fumat, procedeu de obţinere a lui, compoziţie aromatică (variante), procedeu de obţinere a compoziţiei pentru produsele de tutunărie (variante)
(13)Codul documentului
C2, BOPI 04/2004
B1, BOPI 09/2003
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A24B 3/12 (2006.01); A24B 15/30 (2006.01); A24B 15/32 (2006.01); A24B 15/34 (2006.01); A24B 15/36 (2006.01); C07C 27/16 (2006.01); C07C 45/39 (2006.01); C07C 49/115 (2006.01); C07C 49/637 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.09.30
(47)Data eliberării brevetului2004.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.02.03
 Data decăderii din drepturi2007.02.03
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2003 0041