For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 11.02.2003 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 13.03.2003 Examinarea preliminara 18.06.2003 Examinarea de fond 31.08.2003 Publicarea hot. de acordare (F1) 29.02.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 29.02.2004 Eliberarea brevetului (G2) 11.02.2008 Valabil pana la 30.09.2009 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2249
(21)Numarul depozituluia 2003 0055
(22)Data depozitului2003.02.11
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 11.02.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiNASTAS Vitalie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiDispozitiv pentru măsurarea rezistenţei elementelor din conductor izolat în procesul bobinării
(13)Codul documentului
G2, BOPI 03/2004
F1, BOPI 08/2003
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01R 27/02 (2006.01); H01C 17/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.08.31
(47)Data eliberării brevetului2004.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondNASTAS Xenia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.02.11
 Data decăderii din drepturi2008.02.11
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2003 0055