For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 06.05.2003 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 27.05.2003 Examinarea preliminara 19.02.2004 Examinarea de fond 31.05.2004 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.11.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2004 Eliberarea brevetului (G2) 06.05.2020 Valabil pana la 30.11.2021 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2446
(21)Numarul depozituluia 2003 0112
(22)Data depozitului2003.05.06
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 06.05.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiNUFĂRUL ALB, SANATORIU, STAŢIUNE BALNEARĂ CAHUL, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSCUTELINIC Vasile, MD; BUZU Alexandra, MD; BUZU Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiNUFĂRUL ALB, SANATORIU, STAŢIUNE BALNEARĂ CAHUL, MD;
(54)Titlul inventieiMetoda de tratament a afectiunilor ginecologice
(13)Codul documentului
G2, BOPI 12/2004
F1, BOPI 05/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61H 35/00 (2006.01); A61N 2/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.05.31
(47)Data eliberării brevetului2004.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondIUSTIN Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2020.05.06
 Data decăderii din drepturi2020.05.06
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2020.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2021.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2003 0112