For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 26.06.2003 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 05.08.2003 Examinarea preliminara 31.01.2005 Publicarea cererii (A) 10.03.2005 Examinarea de fond 31.05.2005 Publicarea hot. de acordare (F2) 30.11.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2006 Eliberarea brevetului (G2) 26.06.2009 Valabil pana la 31.12.2010 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2773
(21)Numarul depozituluia 2003 0158
(22)Data depozitului2003.06.26
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 03.12.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI PROIECTĂRI TEHNOLOGICE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPOPEL Svetlana, MD; PÎRGARI Elena, MD; LEVINŢA Iurii, MD; ANDREEV Vladislav, MD; IORGA Eugen, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a extractului de stevie
(13)Codul documentului
G2, BOPI 02/2006
F2, BOPI 05/2005
A, BOPI 01/2005
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07H 1/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2005.01.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.05.31
(47)Data eliberării brevetului2006.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana, BANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.06.26
 Data decăderii din drepturi2009.06.26
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.12.31
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:4178, 2007.04.25
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI PROIECTĂRI TEHNOLOGICE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ A REPUBLICII MOLDOVA, MD
Datele finale:INSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2003 0158