For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 11.07.2003 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 23.07.2003 Examinarea preliminara 10.05.2004 Examinarea de fond 31.12.2004 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.06.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2005 Eliberarea brevetului (G2) 11.07.2008 Valabil pana la 31.01.2010 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2648
(21)Numarul depozituluia 2003 0171
(22)Data depozitului2003.07.11
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 07.05.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiPERJU Veaceslav, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPERJU Veaceslav, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de determinare a dimensiunii matricei de procesoare de prelucrare a imaginii
(13)Codul documentului
G2, BOPI 09/2005
F1, BOPI 12/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G06E 3/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.12.31
(47)Data eliberării brevetului2005.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondNASTAS Xenia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.07.11
 Data decăderii din drepturi2008.07.11
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.01.31
 Contract de cesiune
EtapaBrevet (Titular)
Nr. şi data deciziei:857, 2005.08.15
Nr. şi data contractului:836, 2005.08.15
Datele iniţiale:PERJU Veaceslav, MD;
Datele finale:UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD; Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 168, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2003 0171