For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 18.07.2003 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 30.07.2003 Examinarea preliminara 21.05.2004 Examinarea de fond 30.09.2004 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.03.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2005 Eliberarea brevetului (G2) 18.07.2016 Valabil pana la 31.01.2018 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2549
(21)Numarul depozituluia 2003 0180
(22)Data depozitului2003.07.18
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 18.07.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSPÎNU Constantin, MD; HOLBAN Tiberiu, MD; MAGDEI Mihai, MD; CHINTEA Pavel, MD; BÎRCA Ludmila, MD; SPÂNU Igor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de tratament a hepatitei virale cronice C.
(13)Codul documentului
G2, BOPI 09/2005
F1, BOPI 09/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/56 (2006.01); A61P 1/16 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.09.30
(47)Data eliberării brevetului2005.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondIUSTIN Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.07.18
 Data decăderii din drepturi2016.07.18
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2017.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2018.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2003 0180