For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.07.2003 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 05.08.2003 Examinarea preliminară 12.01.2005 Examinarea de fond 31.01.2005 Publicarea cererii (A) 28.02.2005 Publicarea hot. de acordare (F2) 31.08.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.10.2005 Eliberarea brevetului (G2) 22.07.2010 Valabil până la 31.01.2012 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2693
(21)Numarul depozituluia 2003 0182
(22)Data depozitului2003.07.22
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 03.12.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI PROIECTĂRI TEHNOLOGICE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPOPEL Svetlana, MD; PÎRGARI Elena, MD; IORGA Eugen, MD; STASIUC Stefania, MD; AVDEEV Ludmila, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventiei Compot conservat cu extract de stevie pentru diabetici şi procedeu de obţinere a acestuia
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 1/09 (2006.01); A23L 1/29 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2005.01.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.02.28
(47)Data eliberării brevetului2005.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.07.22
 Data decăderii din drepturi2010.07.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.01.31
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:4181, 2007.04.25
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI PROIECTĂRI TEHNOLOGICE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ A REPUBLICII MOLDOVA, MD
Datele finale:INSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2003 0182