For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 07.08.2003 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 07.10.2003 Examinarea preliminara 27.10.2003 Examinarea de fond 31.01.2004 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.07.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2004 Eliberarea brevetului (G2) 07.08.2008 Valabil pana la 28.02.2010 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2355
(21)Numarul depozituluia 2003 0202
(22)Data depozitului2003.08.07
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 07.08.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; NICOLAU Gheorghe, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiNICOLAU Gheorghe, MD; RUDIC Valeriu, MD; NICOLAU-GOREA Artemisia, MD; GOREA Oleg, MD; DUTCA Marcel, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; NICOLAU Gheorghe, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de pregătire preimplantare
(13)Codul documentului
G2, BOPI 08/2004
F1, BOPI 01/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61P 1/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.01.31
(47)Data eliberării brevetului2004.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.08.07
 Data decăderii din drepturi2008.08.07
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2003 0202