For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 14.11.2003 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 18.12.2003 Examinarea preliminara 13.08.2004 Examinarea de fond 30.06.2005 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.12.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2006 Eliberarea brevetului (C2) 14.11.2009 Valabil pana la 31.07.2011 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2802
(21)Numarul depozituluia 2003 0271
(22)Data depozitului2003.11.14
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 25.06.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCOVALENCO Nicolae Pavel, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALENCO Nicolae Pavel, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCOVALENCO Nicolae, MD;
(54)Titlul inventieiÎncălzitor solar de apă
(13)Codul documentului
C2, BOPI 04/2006
B1, BOPI 06/2005
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F24J 2/24 (2006.01); F24J 2/48 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.06.30
(47)Data eliberării brevetului2006.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondPLOPA Anatol
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.11.14
 Data decăderii din drepturi2009.11.14
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2003 0271