For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 14.01.2004 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 25.02.2004 Examinarea preliminara 12.05.2005 Examinarea de fond 31.08.2005 Publicarea hot. de acordare (F1) 28.02.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2006 Eliberarea brevetului (G2) 14.01.2008 Valabil pana la 30.09.2009 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2830
(21)Numarul depozituluia 2004 0016
(22)Data depozitului2004.01.14
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 14.01.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiSULEIMANOV Zaifulla Hamit-Naghimov, MD; CROTEVICI Valeriu, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSULEIMANOV Zaifulla Hamit-Naghimov, MD; CROTEVICI Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiSULEIMANOV Zaifulla Hamit-Naghimov, MD; CROTEVICI Valeriu, MD;
(54)Titlul inventieiInstalaţie pentru obţinerea esterilor metilici ai acizilor graşi
(13)Codul documentului
G2, BOPI 04/2006
F1, BOPI 08/2005
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B01J 19/18 (2006.01); C10L 1/02 (2006.01); C07C 67/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.08.31
(47)Data eliberării brevetului2006.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCIOCÂRLAN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.01.14
 Data decăderii din drepturi2008.01.14
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2004 0016