For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.03.2004 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 29.03.2004 Examinarea preliminara 24.06.2004 Examinarea de fond 31.10.2004 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.04.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.05.2005 Eliberarea brevetului (G2) 19.03.2009 Valabil pana la 30.09.2010 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2588
(21)Numarul depozituluia 2004 0061
(22)Data depozitului2004.03.19
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 19.03.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDESEATNIC Alexandra, MD; PAŞA Lilia, MD; CLAPCO Steliana, MD; TIURINA Janetta, MD; LABLIUC Svetlana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiTulpină de fungi Penicillium expansum - producătoare de celulaze
(13)Codul documentului
G2, BOPI 06/2005
F1, BOPI 10/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01); C12N 9/42 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.10.31
(47)Data eliberării brevetului2005.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.03.19
 Data decăderii din drepturi2009.03.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2004 0061