For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 26.03.2004 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 29.03.2004 Examinarea preliminara 01.06.2004 Examinarea de fond 30.11.2004 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.05.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2005 Eliberarea brevetului (G2) 26.03.2013 Valabil pana la 30.09.2014 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2613
(21)Numarul depozituluia 2004 0068
(22)Data depozitului2004.03.26
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 26.03.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDESEATNIC Alexandra, MD; CLAPCO Steliana, MD; TIURINA Janetta, MD; PAŞA Lilia, MD; LABLIUC Svetlana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiTulpină de fungi Penicillium viride producătoare de pectinaze
(13)Codul documentului
G2, BOPI 08/2005
F1, BOPI 11/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01); C12N 9/24 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.11.30
(47)Data eliberării brevetului2005.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.03.26
 Data decăderii din drepturi2013.03.26
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2004 0068