For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 07.04.2004 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 29.04.2004 Examinarea preliminara 14.06.2004 Examinarea de fond 31.08.2004 Publicarea hot. de acordare (B1) 28.02.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2005 Eliberarea brevetului (C2) 07.04.2013 Valabil pana la 31.10.2014 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2516
(21)Numarul depozituluia 2004 0078
(22)Data depozitului2004.04.07
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 07.04.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; DIUG Eugen, MD; CRUDU Dorin, MD; MELNIC Serghei, MD; NICOLAU Gheorghe, MD; GODOROJA Pavel, MD; MUŞET Gheorghe, MD; BODRUG Rodica-Ioana, MD; SAVIN-GROSU Angela, MD; PARII Angela, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD;
(54)Titlul inventieiRemediu medicamentos antiinflamator, antiseptic şi antifungic sub formă de gel
(13)Codul documentului
C2, BOPI 04/2005
B1, BOPI 08/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/10 (2006.01); A61P 17/00 (2006.01); A61P 17/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.08.31
(47)Data eliberării brevetului2005.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.04.07
 Data decăderii din drepturi2013.04.07
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2004 0078