For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 13.04.2004 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 04.06.2004 Examinarea preliminara 26.11.2004 Examinarea de fond 31.03.2005 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.09.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.10.2005 Eliberarea brevetului (G2) 13.04.2009 Valabil pana la 31.10.2010 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2716
(21)Numarul depozituluia 2004 0087
(22)Data depozitului2004.04.13
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 14.09.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLUPAŞCU Galina, MD; SAŞCO Elena, MD; MASCENCO Natalia, MD; CHINTEA Pavel, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiAntistresant pentru grâul comun de toamnă
(13)Codul documentului
G2, BOPI 11/2005
F1, BOPI 03/2005
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01C 1/06 (2006.01); A01N 43/08 (2006.01); A01N 43/12 (2006.01); A01N 45/00 (2006.01); C07J 71/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.03.31
(47)Data eliberării brevetului2005.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.04.13
 Data decăderii din drepturi2009.04.13
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2004 0087