For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 29.06.2004 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 25.10.2004 Examinarea preliminară 29.11.2004 Examinarea de fond 28.02.2006 Publicarea cererii (A) 30.06.2006 Publicarea hot. de acordare (B2) 31.12.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.01.2007 Eliberarea brevetului (C2) 29.06.2009 Valabil până la 31.12.2010 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 02.03.2021 29.06.2024 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3077
(21)Numarul depozituluia 2004 0162
(22)Data depozitului2004.06.29
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 29.06.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPARŞUTIN Vladimir, MD; REVENCO Valentina, RU; ŞOLTOIAN Nicolae, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Electrolit pentru prelucrarea electrochimică dimensională a oţelurilor
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B23H 3/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2006.02.28
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.06.30
(47)Data eliberării brevetului2007.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.06.29
 Data decăderii din drepturi2009.06.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2004 0162