For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 04.10.2004 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 07.12.2004 Examinarea preliminara 14.03.2005 Examinarea de fond 28.02.2006 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.08.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2006 Eliberarea brevetului (G2) 04.10.2009 Valabil pana la 31.07.2011 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2969
(21)Numarul depozituluia 2004 0245
(22)Data depozitului2004.10.04
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 04.10.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiAZZOUZ Abdelkrim, RO; SAJIN Tudor, MD; NISTOR Ileana Denisa, RO; CRĂCIUN Alexandru, MD; DUCA Gheorghe, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de cultivare a bacteriilor lactice (variante)
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23C 9/12 (2006.01); C12N 1/02 (2006.01); C12N 11/02 (2006.01); C12N 11/14 (2006.01); C12R 1/225 (2006.01); C12R 1/46 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.02.28
(47)Data eliberării brevetului2006.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.10.04
 Data decăderii din drepturi2009.10.04
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2004 0245