For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 29.11.2004 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 18.07.2005 Examinarea preliminara si de fond 31.05.2006 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.11.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2006 Eliberarea brevetului (G2) 29.11.2009 Valabil pana la 31.07.2011 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3062
(21)Numarul depozituluia 2004 0281
(22)Data depozitului2004.11.29
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 29.11.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOVA Olga, MD; COVALIOV Victor, MD; UNGUREANU Dumitru, MD; DUCA Gheorghe, MD; ONICA Vasile, MD; SUMAN Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetantanc anaerob pentru epurarea apelor reziduale
(13)Codul documentului
G2, BOPI 01/2007
F1, BOPI 05/2006
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 3/28 (2006.01); C02F 1/32 (2006.01); C02F 1/48 (2006.01); C02F 1/72 (2006.01); C02F 101/30 (2006.01); C02F 103/32 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.05.31
(47)Data eliberării brevetului2007.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana, BANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.11.29
 Data decăderii din drepturi2009.11.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2004 0281