For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.02.2005 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 15.03.2005 Examinarea preliminară 23.09.2005 Examinarea de fond 31.03.2006 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.09.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.11.2006 Eliberarea brevetului (G2) 22.02.2010 Valabil până la 30.09.2011 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3011
(21)Numarul depozituluia 2005 0050
(22)Data depozitului2005.02.22
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiSRL "TEHNORES", MD; BARBA Nicanor, MD; BOUNEGRU Tudor, MD; BARBA Alic, MD; BOŢAN Victor, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBARBĂ Nicanor, MD; BOUNEGRU Tudor, MD; BARBA Alic, MD; BOŢAN Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiSRL "TEHNORES", MD; BARBA Nicanor, MD; BOUNEGRU Tudor, MD; BARBA Alic, MD; BOŢAN Victor, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a combustibilului biodiesel
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C11C 3/10 (2006.01); C10L 1/02 (2006.01); C10L 1/16 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.03.31
(47)Data eliberării brevetului2006.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCIOCÂRLAN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.02.22
 Data decăderii din drepturi2010.02.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2005 0050