For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.02.2005 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 15.03.2005 Examinarea preliminara 23.09.2005 Examinarea de fond 31.03.2006 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.09.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2006 Eliberarea brevetului (G2) 22.02.2010 Valabil pana la 30.09.2011 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3011
(21)Numarul depozituluia 2005 0050
(22)Data depozitului2005.02.22
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiSRL "TEHNORES", MD; BARBA Nicanor, MD; BOUNEGRU Tudor, MD; BARBA Alic, MD; BOŢAN Victor, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBARBĂ Nicanor, MD; BOUNEGRU Tudor, MD; BARBA Alic, MD; BOŢAN Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiSRL "TEHNORES", MD; BARBA Nicanor, MD; BOUNEGRU Tudor, MD; BARBA Alic, MD; BOŢAN Victor, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a combustibilului biodiesel
(13)Codul documentului
G2, BOPI 12/2006
F1, BOPI 03/2006
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C11C 3/10 (2006.01); C10L 1/02 (2006.01); C10L 1/16 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.03.31
(47)Data eliberării brevetului2006.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCIOCÂRLAN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.02.22
 Data decăderii din drepturi2010.02.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2005 0050