For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 04.03.2005 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 15.03.2005 Examinarea preliminara 30.03.2005 Examinarea de fond 31.08.2005 Publicarea hot. de acordare (F1) 28.02.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2006 Eliberarea brevetului (G2) 04.03.2008 Valabil pana la 30.09.2009 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2827
(21)Numarul depozituluia 2005 0061
(22)Data depozitului2005.03.04
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 04.03.2005
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiSURGUCI Mihail, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSURGUCI Mihail, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiSURGUCI Mihail, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de profilaxie a hiperplaziilor dishormonale ale glandei mamare
(13)Codul documentului
G2, BOPI 05/2006
F1, BOPI 08/2005
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 36/55 (2006.01); A61P 5/32 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.08.31
(47)Data eliberării brevetului2006.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.03.04
 Data decăderii din drepturi2008.03.04
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2005 0061