For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 20.04.2005 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 25.05.2005 Examinarea preliminara 27.12.2005 Examinarea de fond 30.04.2006 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.10.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2006 Eliberarea brevetului (G2) 20.04.2010 Valabil pana la 31.10.2011 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3020
(21)Numarul depozituluia 2005 0116
(22)Data depozitului2005.04.20
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTODERAŞ Lidia, MD; CREPIS Oleg, MD; USATÎI Marin, MD; USATÎI Adrian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de reproducere artificială a sângerului şi novacului
(13)Codul documentului
G2, BOPI 12/2006
F1, BOPI 04/2006
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01K 61/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.04.30
(47)Data eliberării brevetului2006.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.04.20
 Data decăderii din drepturi2010.04.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2005 0116