For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 28.04.2005 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 13.05.2005 Examinarea preliminara 13.09.2005 Examinarea de fond 31.01.2006 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.07.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2006 Eliberarea brevetului (G2) 28.04.2011 Valabil pana la 31.10.2012 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2953
(21)Numarul depozituluia 2005 0125
(22)Data depozitului2005.04.28
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiEREMIA Nicolai, MD; STARCIUC Nicolae, MD; DABIJA Tatiana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de imunoprofilaxie a bursitei infecţioase aviare
(13)Codul documentului
G2, BOPI 09/2006
F1, BOPI 01/2006
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61D 99/00 (2006.01); A61K 35/64 (2006.01); A61K 35/76 (2006.01); A61K 39/39 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.01.31
(47)Data eliberării brevetului2006.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.04.28
 Data decăderii din drepturi2011.04.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2005 0125